COVID-19 (Coronavirus) in de duiksport

Communicatie van Nelos naar aanleiding van COVID-19

NELOS-Info nr. 392


BELANGRIJK: Controleer regelmatig de NELOS-website voor aanpassingen aan onderhavige richtlijnen. Als gevolg van aanpassingen opgelegd door de overheid, de geneeskundige commissie of ons duikonderricht kan onderstaande aangepast worden.


Beste duiker,

Vanaf 04-05-2020 mag er opnieuw gedoken worden, deze activiteit is gekoppeld aan diverse regels opgesteld door de Belgische Duikfederatie (BEFOS) en de Geneeskundige commissies van NELOS en LIFRAS. Deze regels zijn van toepassing op alle duikers, ongeacht hun federatie en zijn aanvaard door onze overheid. De uitgebreide versie en de toelichtingen en verantwoordingen kunt u aantreffen op de NELOS-website.

De richtlijnen voor wat betreft het duiken zelf zijn momenteel van toepassing voor het Belgisch grondgebied en z’n territoriale wateren.

Update 18/05/2020 – Belangrijkste wijzigingen:

Voorwaarden 

 • Duiktrainingen in openwater, georganiseerd door duikscholen (dikwijls ook ‘clubduiken’ genoemd)  zijn weer toegelaten vanaf 18 mei 2020; op voorwaarde dat de beheerder van de openwaterzone dit toelaat. Deze groep mag bestaan uit 20 personen inclusief de duikverantwoordelijke die minstens AI, 4*Duiker of Instructeur is. Het is de verantwoordelijkheid van de algemene duikverantwoordelijke dat de hieronder staande hygiënische afspraken gerespecteerd worden. Het organisatieblad, waaruit duidelijk blijkt wie met wie duikt alsook wie de desbetreffende algemene duikverantwoordelijke is, dient afgedrukt en volledig ingevuld ter plaatse aanwezig te zijn op de duikplaats.
 • De vaste duikbuddy en de beperking van 2 duikers per ploeg, zoals bepaald in een eerdere fase is dus niet langer van toepassing.
 • De duiken gebeuren in open water en het NELOS-reglement blijft steeds van toepassing om veilig te duiken.
 • De veiligheidsafstand (1,5 m) moet gegarandeerd zijn. 
 • Het gebruik van kleedkamers, douches en cafetaria’s is verboden. 
 • Iedere deelnemer staat borg voor een perfecte hygiëne (handen wassen, fysisch contact vermijden, dragen van masker als de 1,5 m niet gegarandeerd kan worden. 
 • Voor alle duikactiviteiten buiten het water (briefing, duikplatform, …) dient een oppervlakte van minimaal 4 m² per persoon gerespecteerd te worden.  
 • Beperkte verplaatsingen met de wagen, niet carpoolen, worden toegestaan. Het is niet de bedoeling het land te doorkruisen. NELOS kan hierover verder geen expliciete uitspraak doen, een advies is om te duiken in een duikplaats het dichtst bij je woonplaats.

Zwembaden en overdekte duikcentra 

 • Blijven tot nader order gesloten. Fase opening onbekend.

Theoretische lessen en theorie-examens zijn toegestaan vanaf 18/05/2020

 • De toepassing van opleidingen op afstand blijft een prioriteit. 
 • Indien er theoretische lessen (examens) in klaslokalen gepland worden moeten de inrichters ervan volgende regels respecteren: 
  • De afstandsregels 
  • De ontsmettingsregels (personen, lokalen, materiaal,…)
  • De verplichting voor het dragen van maskers door de leerlingen ouder dan 12 jaar. De lesgevers/examinatoren kunnen een mondmasker of een gelaatsscherm dragen. 
  • Een maximum aantal leerlingen op basis van 4 m2 per leerling en 8 m2 per lesgever. 
  • Het samenscholen voor en na de les moet tot een uiterste minimum beperkt gehouden worden. Voor alle informatie kan u Nelos-Info nr. 392 downloaden

Geef een reactie