Breevenduikers - Bornem

De duikschool (organigram hier)
staat onder leiding va
n Dirk Heyndrickx. (2*Instructeur)

Het duikonderricht gebeurt door 2* en 1* Instructeurs, bijgestaan door Assistent Instructeurs en 4* duikers.  

Maak kennis met onze lesgevers  :

2* Instructeur
Karel Gysbrechts
1* Instructeur
Andrée Heyrman
1* Instructeur
Carl Maerevoet
1* Instructeur
Dirk Claus
1* Instructeur
Dirk Verpoest
1* Instructeur
Ingrid Van Overloop
 
1* Instructeur
Louis V.D. Wauwer
1* Instructeur
Luc De Rechter
Assistent Instr.
Dirk De Helt
Assistent Instr.
Franky Meersman
Assistent Instr.
Gerrit Walschap
Assistent Instr.
Ingrid Vermeulen
Assistent Instr.
Piet Roovers
Assistent Instr.
Rudy Bernaerts
Assistent Instr.
Thomas Govaerts
Assistent Instr.
Pascal Nevelsteen
Assistent Instr.
Alex Van Beersel
Assistent Instr.
Olivier Van den Nieuwenhuysen

 

Welk brevet kan je bij ons behalen? 

Het 1*, 2* en 3* brevet   kan volledig binnen de club behaald worden. Het examen van AI (vroeger 4* duiker) wordt conform de NELOS normen,  afgenomen door NELOS 3* instructeurs.
Voor de instructeurstitels kan je het volledige voorbereidende traject bij ons afleggen.

 

Wanneer is er zwembadtraining ?

Elke donderdagavond in het Breevenzwembad.

De aanvangsuren variëren volgens klas.

1*,2* en IDT(intensieve duiktraining) : van 21u30 tot 22u30

3* en 4*¨: van 22u00 tot 23u00

Hoe ziet de cursusindeling er uit ?

De theorielessen voor het behalen van een brevet worden naar behoeven georganiseerd.

De cursus van 1* start op een aantal verschillende tijdstippen, typisch na een initiatiedag.  De 5 doopduiken die vereist zijn voor het behalen van het 1* brevet worden gedaan enkele weken na de start van de cursus.

De cursus 2* start vervolgens nadat de 1* groep gehomologeerd is, en nog enkele maanden later kan de kandidaat dan het theoretisch en praktisch examen afleggen, op voorwaarde dat de openwaterproeven geslaagd zijn.

Voor de 3* brevetten wordt een soortgelijk parcours afgelegd.

Het examen voor het AI brevet (vroeger 4* duiker) wordt afgenomen door een jury bestaande uit 2* instructeurs met een 3* instructeur als voorzitter van de jury.

Foto's op deze pagina (c) Vincent Holvoet.

up