Opleidingen: Leren duiken

Veel van de Nelos opleidingen kunnen binnen onze club worden behaald. En alle theorielessen en training zijn gratis, ze zitten namelijk in je lidgeld!

Welk algemene brevetten kan je bij ons behalen? 

Het 1*, 2*, 3* en het basis nitrox brevet kan volledig binnen de club behaald worden. Het examen van 4*, AI en instructeurtitels wordt conform de NELOS normen,  afgenomen door NELOS 2* en 3* instructeurs.
Voor 4*, AI en de instructeurstitels kan je het volledige voorbereidende traject bij ons afleggen.

NELOS Promo 25 5m DEF1 0
SpelenPlay
NELOS Promo 25 5m DEF1 0
SpelenPlay

Wanneer is er zwembadtraining ? 

Elke donderdagavond in het Breevenzwembad.
De aanvangsuren variëren volgens klas.

1*,2* en IDT(intensieve duiktraining) :
van 21u30 tot 22u30

3* en 4*¨:
van 22u00 tot 23u00

Hoe ziet de cursusindeling er uit ?

De theorielessen voor het behalen van een brevet worden naar behoeven georganiseerd.

De cursus van 1* start op een aantal verschillende tijdstippen, typisch na een initiatiedag.  De 5 doopduiken die vereist zijn voor het behalen van het 1* brevet worden gedaan enkele weken na de start van de cursus.

De cursus 2* start vervolgens nadat de 1* groep gehomologeerd is, en nog enkele maanden later kan de kandidaat dan het theoretisch en praktisch examen afleggen, op voorwaarde dat de openwaterproeven geslaagd zijn.

Voor de 3* brevetten wordt een soortgelijk parcours afgelegd.

Foto’s op deze pagina (c) Vincent Holvoet

Hogere brevetten

Het examen voor het 4* en AI brevet wordt afgenomen door een jury bestaande uit 2* instructeurs met een 3* instructeur als voorzitter van de jury.

Het examen AI is gericht naar lesgeven en met ambitie om eventueel door te groeien naar instructeur .

Daarvoor zal je een didactische opleiding moeten volgen bij de Vlaamse Trainers en Sportbegeleiders. Dat maakt dat je een diploma Initiator zal ontvangen van de Sport Vlaanderen, VTS.

De voorafgaande opleiding theorie wordt georganiseerd door AVOS.

Binnen onze club worden er dan sessies georganiseerd om je voor te bereiden op het theoretisch examen en zwembad examen.

Ons boekje voor beginners -met de ronkende titel “DECO”-, kreeg eind 2005 al eens een deugddoende herwerking. Het werd een interessant informatie- dossiertje dat in januari 2007 nog eens wat opgefrist werd door Guy Lejon, en in januari 2013 maakte hij er nog eens werk van.
Die nieuwste versie haal je HIER.