Duikplanning

De Duikplaats

Uiteraard moet je eerste een duikplaats op het oog hebben.
Maar veel factoren kunnen je keuze bepalen.

 • afstand naar de duikplaats
 • meteo
 • temperatuur van het water
 • getij, stroming, meer, bergmeer
 • type duik: stroomduik, wrakduik, grotduik, kantduik, bootduik,…
 • veiligheid en beschikbare hulpcentra
 • onderwater zicht, wat niet altijd is te voorspellen

Tijdens je theorielessen wordt alles haarfijn uitgelegd waarom de keuze van je duikplaats zo belangrijk is. Dat gaat ook onmiddellijk weerspiegelen op de briefing die je geeft.

Briefing

Ok, duikplaats geregeld, afgesproken met je duikbuddy, check.
Aangekomen op de duikplaats, materiaal aan en, PLONS, het water in.

STOP

Voor je te water gaat, dien je een goede en duidelijke briefing te geven aan je duikbuddy.
Ga er nooit vanuit dat je buddy alles kan en alle tekens en afspraken kent. Overloop samen met hem/haar jullie duik. Leer je duikbuddy kennen.
Plan samen je duik en duik samen het plan!

Je briefing is het belangrijkste onderdeel van je duik. Besteed hier veel aandacht aan!

Als duikleider neem je namelijk de verantwoordelijkheid op om samen met je duikbuddy de fauna en flora onder water te gaan ontdekken.
Maak goede afspraken voor je in het water gaat!
Onderwater communiceren is net dat ietsjes moeilijker. Een briefing die je klakkeloos van buiten aframmelt, bestaat niet. Elke duiklocatie is anders, duik je in zoet of zout water, met of zonder getijden, de weersomstandigheden kunnen parten spelen, van de kant of de boot…
Een goede briefing dient kort en bondig gegeven te worden en dient volgende zaken zeker te bevatten:

1.KENNISMAKING

 • brevet, aantal duiken, ervaring met de duikplaats, omschrijving van de duikplaats,…
 • maximum toegelaten diepte
 • wanneer laatste duik, indien succesieve duik => diepte, duiktijd, straftijd
 • specifieke problemen (oren, sinussen, medicatie,…)
 • materiaal in orde : volle fles, lood aangepast, welke computer, lamp geladen,…
 • geen geplande vliegreizen na de duik, geen zware inspanningen gepland,…

2.VEILIGHEID

 • zuurstof, water, EHBO, 112, dichtsbijzijnde caisson, exacte duiklocatie
 • veiligheidstrap op 5 meter/5 minuten
 • verliesprocedure/buddyline : even stijgen, 360° draaien, tekens met lamp, zeker veiligheidstrap niet doorbreken tenzij noodscenario, wachten op elkaar aan oppervlak
 • kantveiligheid verwittigen

3.DE DUIK ZELF

 • tijdstip te water
 • volgorde in/uit water
 • afgesproken duiktijd
 • dalen tot maximum diepte, oriëntatierichting
 • maximum bodemtijd (binnen nultijd)
 • afspraken tekens binnen nultijd : waarschuwen indien op 2 minuten van deco
 • stijgen aan maximum 10 meter/minuut
 • op 12 meter elkaars computer vergelijken
 • veiligheidstrap 5 minuten op 5 meter, uitduiken
 • duik beëindigen als : iemand op reserve, duiktijd bereikt, incident, bij koude, niet meer comfortabel,…
 •  => ondanks alles toch nog veiligheidstrap proberen te doen!
 • belangrijkste duiktekens : dalen, stijgen, alles (N)OK met lamp, koude, controle luchtvoorraad in fles, decompressieverplichting
 • zeker melden wanneer op halve druk en reserve !
 • afspraken bij slecht zicht en veel stroming
 • afspraken oplaten OSB : op welke diepte, verloop,…
 • voldoende luchtvoorraad voor geplande duik

4.BUDDY-CHECK

 • korte uitleg over werking uitrusting
 • loodgordel
 • computer (= elkaars feedback!)
 • alles bij? bril, palmen, snorkel, mes, duiklamp, kompas,…
 • kompas instellen
 • fles open, voldoende lucht

5.TIJDENS DUIK

 • regelmatige controle buddy : oren, lucht, computer,…
 • vergeet vooral niet te genieten van de duik en het onderwaterleven !

6.DE-BRIEFING

 • positieve/negatieve zaken van de duik
 • bezienswaardigheden
 • incidenten
 • veiligheidsregels na de duik : geen zware inspanningen, geen warme douche, sauna’s, geen vrijduik eerste 3 uur, vliegverbod volgens computer met een minimum van 12 (drukcabine) of 24 uur (geen drukcabine).
 • bedank mededuiker

“Plan your dive, dive your plan and live to dive another day”

Plan je duik, duik je plan!